Η T Market, η βουλγαρική θυγατρική της γνωστής αλυσίδας Supermarket Holding Maxima Grupe από τη Λιθουανία, επέλεξε τις πρέσσες Bramidan,  μέσω του τοπικού αντιπροσώπου  της Inteko, ώστε να μειώσει τα αυξανόμενα επίπεδα απορριμάτων σε χαρτοκιβώτια.

Το παράρτημα της αλυσίδας Supermarket στη Βουλγαρία, λόγο της αύξησης των καταστημάτων και του όγκου εργασίας, οδήγησε στην ανάγκη για εγκατάσταση περισσοτέρων πρεσσών.

Λόγο της ανθεκτικότητας, της ευκολιάς στη χρήση, του χαμηλού κόστους και της ποιοτικής τοπικής υποστήριξης ,επέλεξαν τις πρέσσες Bramidan και συγκεκριμένα την Inteko – Βουλγαρίαs , ώστε να κάνει την μεταφορά, την εγκατάσταση και τη συντήρηση τους.

Πρίν απο την απόφαση να επενδύσουν στις πρέσσες, η συλλογή των απορριμάτων σε χαρτοκιβώτια ήταν μία πρόκληση για το προσωπικό των καταστημάτων.

Η μείωση του όγκου εργασίας και η σωστή διαχείριση των χαρτοκιβωτίων ήταν απαραίτητη , επειδή ήταν μια καθημερινή επιβάρυνση για το προσωπικό και δεν έλυνε ούτε το μισό πρόβλημα χώρου.

Τα φορτηγά είχαν να κάνουν πληθώρα μετακινήσεων από και προς τα καταστήματα, ώστε να μεταφέρουν τα χαρτοκιβώτια για ανακύκλωση.

Το βάρος των αποβλήτων ήταν δύσκολο να υπολογιστεί, λόγω της διακύμανσης του βάρους των χαρτοκιβωτίων.

Πλέον,με τις νέες πρέσσες B5W, εγκατεστημένες με αυτόματη εκφόρτωση, οι παραπάνω προκλήσεις μειώθηκαν με τον πιο οικολογικό και μοντέρνο τρόπο.

Όχι άλλη διαχείρηση των χαρτοκιβωτίων απο το προσωπικό , αφόσον με το μηχάνημα έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Όχι άλλα “μποτιλιαρίσματα” στο χόρο αποθήκευσης, αφού υπάρχει περισσότερος χόρος.

Στην αναζήτηση τους για μία “πράσινη εταιρεία” , κάνοντας το καλύτερο για το περιβάλλον, η εγκατάσταση των πρεσσών Bramidan οδήγησε στη μείωση των μεταφορών.

Όχι μόνο μείωσαν τους ρύπους αερίων στο περιβάλλον , αλλά μείωσαν και το κόστος μεταφορών.

Η εύκολη χρήση και ο έλεγχος της πίεσης της μπάλας χαρτοκιβωτίων  από τις πρέσσες Β5W της Bramidan , οδήγησε σε καλύτερες συνθήκες πώλησης των απορριμάτων τους.

Το αγαπημένο μας είδος επιχείρησης-

Kαταστήματα με αυξημένο χώρο,περισσότερα κέρδη, λιγότερους ρύπους αερίων και περισσότερη ανακύκλωση για το περιβάλλον και ένας πιστός πελάτης για την Inteko Bουλγαρίας και τη Bramidan.