Γραμμή ταχείας αποπάγωσης

Αποπάγωση σε λεπτά, αποφυγή απώλειας βάρους , αύξηση της παραγωγής.

Η Stalam έχει αναπτύξει μια γραμμή ταχείας αποπάγωσης βασισμένη στη τεχνολογία ραδιοκυμάτων, η οποία ελαχιστοποιεί την απώλεια βάρους του προϊόντος και μειώνει στο ελάχιστο την αλλοίωση του λόγω βακτηρίων. Αυτή η γρήγορη, ομοιόμορφη και ελεγχόμενη μέθοδος θέρμανσης προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη παραγωγή και ιδανική λύση για πολλές διαδικασίες θέρμανσης και αποπάγωσης.

Οφέλη

Αποπάγωση σε λεπτά

Η αποπάγωση επιτυγχάνεται μέσα σε λεπτά και όχι σε ώρες/μέρες, ακόμα και για μεγάλα προϊόντα και ,αν είναι απαραίτητο, απευθείας μέσα στη συσκευασία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση ή πώληση.

Καθόλου απώλεια βάρους και αλλοίωση του προϊόντος

Η ταχύτητα επεξεργασίας και η ομοιομορφία ελαχιστοποιεί το κίνδυνο αλλοίωσης του προϊόντος (απώλεια βάρους, αλλοίωση της επιφάνειας, χημικών ή χημικών χαρακτηριστικών, ανάπτυξη βακτηριδίων κ.λπ.), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ποιότητα του προϊόντος.

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Η αποπάγωση μπορεί να επιτευχθεί με σχεδόν μηδενικές απώλειες, εξαλείφοντας τις απώλειες βάρους (μέχρι και 6-8%) που προέρχονται απο παραδοσιακές μεθόδους. Η αυξημένη παραγωγικότητα έχει σαν αποτέλεσμα οινοκομικά οφέλη, δηλαδή αποπληρωμή του εξοπλισμού από 6 έως και 12 μήνες.

Ομοιόμορφη και ελεγχόμενη επεξεργασία

Μπορεί να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν θα είναι στην επιθυμητή θερμοκρασία που χρειάζεται για την επόμενη επεξεργασία του. Επίσης, ο καιρός και οι εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες δεν επηρεάζουν την επεξεργασία αυτή, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σωστά.

Λιγότερος χώρος, μειωμένο κόστος παραγωγής

Το μηχάνημα ραδιοκυμάτων απαιτεί λιγότερο χώρο σε σύγκριση με άλλα αντίστοιχα μηχανήματα ή μεγάλα δωμάτια αποπάγωσης . Έτσι το κόστος αποπάγωσης μειώνεται δραματικά, χάρη στην ελάχιστη απώλεια ενέργειας στο περιβάλλον.

Επεξεργασία γραμμής

Χάρη στην μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας, το μηχάνημα ραδιοκυμμάτων μπορεί να αποπαγώνει συνεχόμενα με σημαντικά πλεονεκτήματα στη διαχείριση και τον προγραμματισμό της παραγωγής. Η παραγωγή μπορεί να οργανωθεί σύμφωνα με “just-in-time” κριτήρια – ένα πλεονέκτημα σε περιπτώσεις ξαφνικής αύξησης της παραγωγής, αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κ.λπ.

Τρόπος λειτουργίας

Το προϊόν τοποθετείται στο ταινιόδρομο του μηχανήματος και αυτό μεταφέρεται μέσα στο τούνελ,  περνώντας ανάμεσα απο την άνω και την κάτω μεταλλική πλάκα. Αυτές οι πλάκες  (γνωστές ώς ηλεκτρόδια) λειτουργούν σαν ένας είδος πυκνωτή, όπου το προϊόν που βρίσκεται ανάμεσα τους αποτελεί το διηλεκτρικό στοιχείο του πυκνωτή. Οι πλάκες συνδέονται με τη γεννήτρια του μηχανήματος και ταλαντώνονται με συχνότητα αρκετών εκατομμυρίων κύκλων ανά δευτερόλεπτο. Όταν η γεννήτρια εφαρμόζει μεγάλης συχνότητας εναλλασσομένης τάσης  ανάμεσα στις πλακέτες του πυκνωτή, τα διπολικά μόρια του νερού του παγωμένου προϊόντος δονούνται και περιστρέφονται ώστε να ευθυγραμμιστούν σύμφωνα με τις γρήγορα μεταβαλλόμενες αντίθετης πολικότητας των πλακών.

Αυτό το φαινόμενο προκαλεί διαμοριακές τριβές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται γρήγορα και ομοιόμορφα θερμότητα σε όλο το προϊόν ανεξαρτήτως μεγέθους, βάρους, σχήματος και θερμικής αγωγιμότητας. Το ποσοστό της θεμροκρασίας που παράγεται μέσα στο προϊόν και ο χρόνος αποπάγωσης είναι πλήρως ελεγχόμενα μέσω της τάσης που εφαρμόζεται στις πλάκες και της ταχύτητας του ταινιόδρομου.

Γρήγορη αποπάγωση για κρέατα “COLDWAVE+”

Γραμμή γρήγορης αποπάγωσης για όλα τα είδη κρέατος ,
με τεχνολογία ραδιοκυμάτων.

Γρήγορη αποπάγωση για ψάρια και θαλασσινά “COLDWAVE+”

Γραμμή γρήγορης αποπάγωσης για όλα τα είδη ψαριών και θαλασσινών ,
με τεχνολογία ραδιοκυμάτων.

Γρήγορη αποπάγωση για λαχανικά, φρούτα και άλλα τρόφιμα “COLDWAVE+”

Γραμμή γρήγορης αποπάγωσης για όλα τα είδη λαχανικών, φρούτων και άλλων τροφίμων, με τεχνολογία ραδιοκυμάτων.