Αυτόματο Ζυγιστικό

Μονάδα ζύγισης με χοάνη.
Η χοάνη περιέχει αισθητήρα, ο οποίος ρυθμίζει την τροφοδοσία.
Μετά τη χοάνη, το προϊόν φτάνει σε δύο διαφορετικές δονούμενες λωρίδες και μέσω αυτών το προϊόν μεταφέρεται στην πραγματική μονάδα ζύγισης.
Μια λωρίδα χρησιμοποιείται για γενική δοσολογία, ενώ η δεύτερη λωρίδα χρησιμοποιείται για λεπτή δοσολογία.
Παραγωγικότητα: Έως 1.500 κιλά την ώρα.